ระบบงานชั่งตวงวัด

สำนักชั่งตวงวัด (กรมการค้าภายใน)
563  ถนนนนทบุรี  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
Tel. (66) 2547 4355  Fax. (66) 25474356