ตรวจสอบสถานะผลการตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่งตวงวัด
เขตพื้นที่ :
ประเภทเครื่อง :
ผู้ยื่นคำขอ :
เลขที่คำขอ :
เลขที่ใบรับงาน :
จำนวน 0 รายการ
 
  สำนักงานกลางชั่งตวงวัด (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)
44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-4343 แฟกซ์ 0-2547-4342