ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด

หน้าหลัก / ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด

ค้นหา

ชื่อผู้ประกอบการ :
ประเภทหนังสือ :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
ประเภทเครื่อง :
ค้นหาข้อมูล

จำนวน 3685 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือรับรองฯชื่อบริษัทที่อยู่ประเภทหนังสือประเภทเครื่องชนิดวันที่แจ้งประกอบธุรกิจวันที่หมดอายุ
1 00010129/2567 บริษัท อมตะ เมดิแคร์ จำกัด ที่อยู่ : 117/14,117/33 ม.5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 020267111
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 18 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2568
2 00010128/2567 บริษัท อมตะ เมดิแคร์ จำกัด ที่อยู่ : 117/14,117/33 ม.5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 020267111
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 18 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2568
3 00010125/2567 บริษัท นิชิยามะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้อง 1704 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-670-2535 -7
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 02-6702535
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 18 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2568
4 00010124/2567 บริษัท นิชิยามะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้อง 1704 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-670-2535 -7
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 02-6702535
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 18 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2568
5 00010127/2567 บริษัท แม็ก เทค คอนโทรล จำกัด ที่อยู่ : 5/71 ม.9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 028838583
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 18 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2568
6 00010126/2567 บริษัท แม็ก เทค คอนโทรล จำกัด ที่อยู่ : 5/71 ม.9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 028838583
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 18 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2568
7 02010002/2567 บริษัท ไท่ซาน คอร์เปอเรท จำกัด ที่อยู่ : 449 ม.9 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ : 032-206908
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0969255988
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 18 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2568
8 02010001/2567 บริษัท ไท่ซาน คอร์เปอเรท จำกัด ที่อยู่ : 449 ม.9 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ : 032-206908
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0969255988
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 18 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2568
9 16010007/2567 นาย สุชาติ แสงสุริยะ ส.ศิริทรัพย์ ที่อยู่ : 115 ม.11 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0895221679
ให้บริการ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 17 กรกฎาคม 2567 16 กรกฎาคม 2568
10 34010008/2567 บริษัท สแตนดาร์ด สเกล สงขลา จำกัด ที่อยู่ : 310 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0807138489
ผลิต เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 17 กรกฎาคม 2567 16 กรกฎาคม 2568
11 34010006/2567 บริษัท สแตนดาร์ด สเกล สงขลา จำกัด ที่อยู่ : 310 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0807138489
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ,ตุ้มน้ำหนัก 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
12 34010005/2567 บริษัท สแตนดาร์ด สเกล สงขลา จำกัด ที่อยู่ : 310 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0807138489
ซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ,ตุ้มน้ำหนัก 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
13 34010004/2567 บริษัท สแตนดาร์ด สเกล สงขลา จำกัด ที่อยู่ : 310 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0807138489
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ,ตุ้มน้ำหนัก 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
14 00010119/2567 บริษัท จีเอ็มเอ็ม โอ ช้อปปิ้ง จำกัด ที่อยู่ : 88/8 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 028179999
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
15 00010121/2567 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 77/121 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 28 ยูนิต ซี ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2862-0851
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
16 00010120/2567 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 77/121 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 28 ยูนิต ซี ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2862-0851
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
17 22010001/2567 นาย ศรชัย มาอยู่ ที่อยู่ : 409/224 ม.11 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0633434480
ซ่อม เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว,มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
18 00010112/2567 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 31 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-832-1000 ต่อ 2562
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 1 กรกฎาคม 2567 30 มิถุนายน 2568
19 00010117/2567 บริษัท ทีเค เอ็นเทค(ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 218 ซ.อ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 020397575
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
20 00010118/2567 บริษัท ทีเค เอ็นเทค(ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 218 ซ.อ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 020397575
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 15 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2568
21 12010003/2567 นาย สุรพล หล่อเลิศฤทธิ์ชัย ที่อยู่ : 27 ม.6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ซ่อม เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 9 กรกฎาคม 2567 8 กรกฎาคม 2568
22 41010009/2567 นาย สัญญา บุญเรือง ที่อยู่ : 178/2 ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
เบอร์โทรศัพท์ : 086-379-8859
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-379-8859
ให้บริการ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 3 กรกฎาคม 2567 2 กรกฎาคม 2568
23 41010008/2567 บริษัท นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด ที่อยู่ : 178/1 ม.7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 3 กรกฎาคม 2567 2 กรกฎาคม 2568
24 41010007/2567 บริษัท นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด ที่อยู่ : 178/1 ม.7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 1 กรกฎาคม 2567 30 มิถุนายน 2568
25 00010116/2567 บริษัท ดอยโกร โพรเจค (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 888/144 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6899013-7
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 3 กรกฎาคม 2567 2 กรกฎาคม 2568
26 16010006/2567 นาง สนั่น ขันแข็ง ที่อยู่ : 209 ม.2 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์โทรศัพท์ : 0643560269
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0643560269
ให้บริการ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 2 กรกฎาคม 2567 1 กรกฎาคม 2568
27 00010115/2567 บริษัท เทคโนโลยี ออฟ คอนโทรล จำกัด ที่อยู่ : 55/67 ม.9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0927172266
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 2 กรกฎาคม 2567 1 กรกฎาคม 2568
28 00010114/2567 บริษัท เทคโนโลยี ออฟ คอนโทรล จำกัด ที่อยู่ : 55/67 ม.9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0927172266
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 2 กรกฎาคม 2567 1 กรกฎาคม 2568
29 34010001/2567 บริษัท เวิลด์ไวด์ คอฟฟี่ กรุ๊ป จำกัด ที่อยู่ : 160,162 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081-4571205
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 18 มิถุนายน 2567 17 มิถุนายน 2568
30 34010002/2567 บริษัท เวิลด์ไวด์ คอฟฟี่ กรุ๊ป จำกัด ที่อยู่ : 160,162 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081-4571205
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 18 มิถุนายน 2567 17 มิถุนายน 2568
31 00010099/2567 บริษัท ซีทีบี มาร์ท จำกัด ที่อยู่ : 72,74 ชั้นที่ 1,2 ซ.บรมราชชนนี 53 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0815838228
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 5 มิถุนายน 2567 4 มิถุนายน 2568
32 00010100/2567 บริษัท ซีทีบี มาร์ท จำกัด ที่อยู่ : 72,74 ชั้นที่ 1,2 ซ.บรมราชชนนี 53 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0815838228
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 5 มิถุนายน 2567 4 มิถุนายน 2568
33 00010106/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย ที่อยู่ : 529 ม.6 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 028896180
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 028896181
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 24 มิถุนายน 2567 23 มิถุนายน 2568
34 00010105/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย ที่อยู่ : 529 ม.6 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 028896180
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 028896181
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 24 มิถุนายน 2567 23 มิถุนายน 2568
35 00010111/2567 บริษัท พันชายน์ เทคโนโลยี จำกัด ที่อยู่ : 168/93 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2019-7550
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 28 มิถุนายน 2567 27 มิถุนายน 2568
36 00010110/2567 บริษัท พันชายน์ เทคโนโลยี จำกัด ที่อยู่ : 168/93 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2019-7550
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 28 มิถุนายน 2567 27 มิถุนายน 2568
37 00010109/2567 บริษัท พี อี พี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 14/1 ม.1 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0867665338
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดความยาว 25 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2568
38 00010108/2567 บริษัท พี อี พี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 14/1 ม.1 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0867665338
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดความยาว 25 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2568
39 00010107/2567 นายชยุฒม์ ตั้งกมลสุวรรณ ที่อยู่ : 57/2 ม.4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0633185096
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 24 มิถุนายน 2567 23 มิถุนายน 2568
40 28010004/2567 นางสาว อภิญญา พิมพิสิทธิ์ ที่อยู่ : 119 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-1631679
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 30 พฤษภาคม 2567 29 พฤษภาคม 2568
41 17010004/2567 นาย นายกิจวัตร แซ่ย่าง ที่อยู่ : 63 ม.10 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 085-6799344
ซ่อม เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 14 มิถุนายน 2567 13 มิถุนายน 2568
42 17010003/2567 นาย นายกิจวัตร แซ่ย่าง ที่อยู่ : 63 ม.10 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 085-6799344
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 14 มิถุนายน 2567 13 มิถุนายน 2568
43 31010004/2567 บริษัท ทวิน ออโต้ ซัพพลาย (สิชล) จำกัด ที่อยู่ : 113/1 ม.15 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6899295
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-6899295
ผลิต เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ,ตุ้มน้ำหนัก 13 มิถุนายน 2567 12 มิถุนายน 2568
44 31010006/2567 บริษัท ทวิน ออโต้ ซัพพลาย (สิชล) จำกัด ที่อยู่ : 113/1 ม.15 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6899295
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-6899295
ซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ 13 มิถุนายน 2567 12 มิถุนายน 2568
45 31010005/2567 บริษัท ทวิน ออโต้ ซัพพลาย (สิชล) จำกัด ที่อยู่ : 113/1 ม.15 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6899295
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-6899295
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ 13 มิถุนายน 2567 12 มิถุนายน 2568
46 00010103/2567 บริษัท ศรีไทยเจริญโลหะกิจ จำกัด ที่อยู่ : 8/8 ซ.พิทยลาภ (เจริญกรุง 29) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 026393000
นำเข้า เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 13 มิถุนายน 2567 12 มิถุนายน 2568
47 00010104/2567 บริษัท ศรีไทยเจริญโลหะกิจ จำกัด ที่อยู่ : 8/8 ซ.พิทยลาภ (เจริญกรุง 29) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 026393000
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 13 มิถุนายน 2567 12 มิถุนายน 2568
48 16010005/2567 นางสาว นีรนุช เหลืองสกุลวงศ์ ร้านห้องภาพสมบูรณ์ ที่อยู่ : 14 ม.2 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0639156642
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 13 มิถุนายน 2567 12 มิถุนายน 2568
49 00010094/2567 บริษัท พัฐวัลภ์ ซัพพลาย จำกัด ที่อยู่ : 14 ซ.สุขสวัสดิ์ 9 แยก 2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0944897921
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 30 พฤษภาคม 2567 29 พฤษภาคม 2568
50 00010093/2567 บริษัท พัฐวัลภ์ ซัพพลาย จำกัด ที่อยู่ : 14 ซ.สุขสวัสดิ์ 9 แยก 2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0944897921
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 30 พฤษภาคม 2567 29 พฤษภาคม 2568
12345678910...