บริการ

หน้าหลัก / บริการ
คู่มือประชาชน
  • 1. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดTH
  • 2. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนำเข้า ขายเครื่องชั่งตวงวัด และให้บริการชั่งTH
  • 3. การขออนุญาตให้นำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากรTH ENG
  • 4. การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องตวงและเครื่องวัดTH
  • 5. การออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิตหรือซ่อมTH
  • 6. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัวTH