บริการ

หน้าหลัก / บริการ

คู่มือประชาชน

  • 1. การออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิตหรือซ่อมThai Eng
  • 2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัวThai Eng
  • 3. การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องตวงและเครื่องวัดThai Eng
  • 4. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนำเข้า ขายเครื่องชั่งตวงวัด และให้บริการชั่งThai Eng
  • 5. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดThai Eng
  • 6. การขออนุญาตให้นำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากรThai Eng